Sajólászlófalva Község Önkormányzata

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE SAJÓBÁBONYBAN ÉS A PITYPALATTYVÖLGYBEN

Kedvezményezett: Sajóbábony Város Önkormányzata
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalattyvölgyben
Támogatás összege: 245,95 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00041

PROJEKT BEMUTATÁSA

Sajóbábony és a Pitypalatty-völgy öt településének – Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Varbó – összefogásával megvalósuló projekt célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Bár az érintett települések a Miskolci járásban, Miskolchoz közel helyezkednek el, a megyeszékhely elszívó hatása, a megyére, mint térségre jellemző kedvezőtlen demográfiai és gazdasági folyamatok a projektben érintett településeken is éreztetik hatásukat. Jellemző a népesség, ezen belül a fiatalok számának csökkenése, a szegregált csoportok jelenléte. A pitypalatty-völgyi és Sajóbábony nem csak földrajzi közelségük okán alkotnak egy konzorciumi partnerséget, hanem közös szellemiségük, azonos fejlesztési elképzelésük köti össze őket.

A projekt legfontosabb céljaia társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a fiatalok helyben tartása, a helyi közösségek erősítése, valamint a projektbe bevont lakosok személyes kompetenciáinak javítása a foglalkoztathatóság érdekében. A program keretén belül az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • a projekt működését és a programokat támogató infrastrukturális beruházások, valamint a projekt megvalósítását segítő kis értékű eszközök beszerzése
    a szociális szférában dolgozók részére szervezett képzések megvalósítása
     a közszolgáltatások elérhetővé tételét, a helyi szolgáltatások továbbfejlesztését, a közigazgatás népszerűsítését célzó programok megvalósítása
      közösségi rendezvények szervezése
       egészségfejlesztő programok megvalósítása
        fiatalok közösségépítését, generációs együttélést segítő programok megvalósítása
         a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok (közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség népszerűsítése) megvalósítása
          egyéni fejlesztési tervek készítése
           a hátrányos helyzetű célcsoport részére szervezett képzések lebonyolítása
            a településeket érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása
             települési ösztöndíj rendszer kialakítása
              egészségügyi szűrések megvalósítása.

             A projekt megvalósításával javulhatnak az érintett településeken élő hátrányos helyzetű aktív korú népesség munkavállalásának esélyei, a humán közszolgáltatások fejlesztésével csökkennek a helyi kapacitáshiányból adódó problémák, erősödik a települések helyi megtartó képessége, ezáltal a teljes projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztéséhez.

             A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.
 • Az oldalon található tartalom Sajólászlófalva Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign