Sajólászlófalva Község Önkormányzata

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00030

Belterületi vízrendezés

Kedvezményezett:Sajólászlófalva Község Önkormányzata
Projekt címe:Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajólászlófalván
Támogatás összege:60 millió forint
Támogatás intenzitása:100%
A projekt fizikai zárása:2020.12.31.
Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00030

Projekt bemutatása

A település egyik legsúlyosabb környezeti problémája a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága. Jelen projekt egyik legfontosabb kezdeményezője maga a lakosság. A hamarosan megkezdődő projekt célja Sajólászlófalva belterületi csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvíz elvezető árokrendszer rendezése. A tervezett rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok-, folyóka rendszer, mely érinti 122/16 és 162 hrsz önkormányzati tulajdonú, a Magyar Állam tulajdonában, Magyar Közút kezelésében lévő 1 hrsz (Vörösmarty út), továbbá a Magyar Állam tulajdonában, ÉMVIZIG kezelésében lévő 68 hrsz (Nyögő-patak) ingatlanokat. Tervek szerint a csapadékvíz elvezetést 2 csapadékvíz elvezető nyílt árok biztosítja, kialakításra kerülő elvezető rendszer befogadója a Nyögő-patak. Jelen fejlesztésben épül összesen 1439 folyóméter csapadékcsatorna. A hamarosan megkezdődő fejlesztés eredményeként javul a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól, a rendezett árokrendszer javítja a településképet mely nagy mértékben hozzájárul az itt élők elégedettségéhez, így nő a település népességmegtartó ereje is.


A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.


Az oldalon található tartalom Sajólászlófalva Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign