^Oldal tetejére

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

"Egressy Gábor" Sajólászlófalva község Fejlesztéséért Közalapítvány

Cím: 3773, Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.
Alapító: Sajólászlófalva Község Önkormányzata, mely támogatja községünk hagyományainak ápolását, a lakosság egészséges életmódra nevelését, kulturális és szabadidős programjainak szervezését.
Adószám: 18438266-1-05
Számlaszám: 11734200-20013482
Kuratórium vezetője: Soós Mária
Célja:

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Közalapítvány közhasznú szervezetként működik, működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

A közalapítvány célja: a község kulturális és sport életének fellendítése, meglévő értékeink, környezetünk védelme, szépítése. A település építészeti és művészeti értékeinek megismerése a tágabb környezettel.

Hagyományok ápolása céljából szeretnénk létrehozni egy faluházat, ahol helyet kapna településünk múltja.

Támaszkodik a Közalapítványt létrehozó és támogató szervezetek és személyek együttműködéseire.

Pöttyös Panna Óvodásokért Alapítvány

Cím: 3773, Sajólászlófalva, Vörösmarty út 19/a.
Alapítva: 2005. január 31.
Alapítók: Rácz Károlyné 3773 Sajólászlófalva, Kossuth út 8.,
Lukács Béla 3773 Sajólászlófalva, Petőfi út 31.
Adószám: 18447477-1-05
Számlaszám: 11734200-20014294
Elnök: Borosné Dobroviczky Erika, 3770 Sajószentpéter, Hunyadi út 8.
Tagok: Tardi Józsefné, 3773 Sajólászlófalva, Petőfi út 43.
Rácz Károly, 3773 Sajólászlófalva, Kossuth út 8.
Célja:

Az alapítvány kezelő szerve az alapítók által létrehozott 3 tagú Kuratórium,melynek tagjait, határozatlan időre az alapítók kérik fel.

Az alapítvány célja:

  • hagyományőrzés,
  • környezetvédelem, természetvédelemre nevelés,
  • művészetre nevelés,
  • keresztény életre, hit és erkölcsös életre nevelés,
  • egészséges életmódra nevelés,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

COPYRIGT © 2022 Sajólászlófalva Község Önkormányzata