TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00001

Kedvezményezett: Sajólászlófalva Község Önkormányzatainfoblokk kedv final felso cmyk ERFA

Projekt címe: Új bölcsőde létesítése Sajólászlófalván

Támogatás összege: 145 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00001

Projekt bemutatása

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Sajólászlófalván, illetve a környező településeken jelenleg nem üzemel bölcsőde, mely problémát jelent azon szülők számára, akik számára ez az ellátás szükséges lenne. A Község lakossága a KSH 2018.-i adatbázisa alapján 423 fő. Ez a lakosságszám, kiegészülve a Pitypalatty-völgy további településein jelentkező egyre növekvő bölcsődei ellátási igénnyel együttesen indokolja az új intézmény alapítását. A hamarosan megkezdődő projekt keretén belül kultúrház szomszédságában fog megépülni új zöldmezős beruházás keretében bölcsőde, mert a településünkön nem áll rendelkezésre üresen álló, ezen funkció ellátására alkalmassá tehető épület. A tervezett 251,12 nm-es épület paramétereit egy csoportszobás 14 férőhelyes igények alapján készítettük. Az épület helyiségkiosztása valamint a betervezett eszközök módszertani szakértő bevonásával, a tervezett nevelési programunk fényében kerültek összeállításra. A projekt keretében új építés valósul meg, melyet kiegészít eszköz- ill informatikai eszközök beszerzése, külső tér (játszóterület, tanulókert) fejlesztés, parkoló létesítés, napelem telepítés, valamint megtörténik a teljes körű akadálymentesítés is. A pályázat keretén belül több mint 250 négyzetméter alapterületű, egy csoportszobás 14 férőhelyes a mai elvárásoknak és előírásoknak mindenben maradéktalanul megfelelő intézmény épülhet meg.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett további célként fogalmazhatjuk meg a lakosok foglalkoztatásának elősegítését az életminőségük javítását, családbarát, munkába állását segítő környezet kialakítását is, javul a településkép, így a projekt hozzájárul a Sajólászlófalva népességmegtartó képességének növeléséhez.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.