Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 25. 09:00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

3773 Sajólászlófalva, Vörösmartyi M. u. 15.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés

1. A temetők rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

            Ea.: Pálcza Józsefné, polgármester

2. Közvilágítás korlátozásáról szóló döntés

            Ea.: Pálcza Józsefné, polgármester

3. Döntés igazgatási szünetről

            Ea.: Pálcza Józsefné,  polgármester

4. Döntés a TÖOSZ-hoz történő csatlakozásról

            Ea.: Pálcza Józsefné,  polgármester

5. Döntés vízi közművek állami tulajdonba adásáról

            Ea.: Pálcza Józsefné,  polgármester

6. Különfélék, egyebek

Zárt ülés

  1. Szociális tűzifa-juttatás iránti kérelmek elbírálása

Ea.: Dr. Nagy Petronella jegyző

2. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

Ea.: Dr. Nagy Petronella jegyző

3. Szociális kérelmek elbírálása

Ea.: Dr. Nagy Petronella jegyző

    Pálcza Józsefné sk.

                                                                                                    polgármester       

You may also like...