Tájékoztató kutak fennmaradási és létesítési engedélyéről

2023. június 24. napjától módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény.

A háztartási vízigényre az alábbiak vonatkoznak:

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a2024. január 1. előtt -a létesítésekor hatályos jogszabály előírása ellenére – engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített háztartási kútra.

Azilyen háztartási kút esetében avízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást sem kell lefolytatni.

*háztartási vízigény: évi 500 m3 -t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek ivóvízellátásának, vagy személyes és aháztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének biztosítása, függetlenül akút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és azingatlan fekvésétől.

A mezőgazdasági célú kútra vonatkozó szabály:

A 2024. január 1. előtt létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kút fennmaradásához nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés.

A mezőgazdasági célú kút üzemeltetője felelős azért, hogy a felszín alatti vizet – atörvényben foglaltak figyelembevételével – csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények.

You may also like...