Orvosi rendelő kialakítása Sajólászlófalva Községben

Kedvezményezett: Sajólászlófalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Orvosi rendelő kialakítása Sajólászlófalva Községben
Támogatás összege: 85 527 240 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.07.31.
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00006

A projekt bemutatása

A korszerűség és fenntarthatóság jegyében Sajólászlófalva községben egészségügyi alapellátás fejlesztés valósul meg, melynek keretében – egy jelenleg használaton kívüli önkormányzati épület felújításával – orvosi rendelő kerül kialakításra. A beruházás lehetővé teszi az alapellátás keretében működő felnőtt orvosi- és védőnői ellátás hosszú távú racionális és költséghatékony működtetését, az energiahatékonysági szempontok érvényesítését.

A kedvezményezett, Sajólászlófalva Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tárgyú felhívásban TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00006 azonosítószámmal nyert támogatást.

A projekt fejlesztésének célja Sajólászlófalván a Vörösmarty út 14. szám alatti ingatlan felújítása után, a jelenleg községháza épületében működő háziorvosi rendelő elhelyezése egy korszerűsített épületben, az előírásoknak megfelelő körülmények közötti üzemeltetése. A településen jelenleg felnőtt háziorvosi rendelés, gyermekorvosi, védőnői ellátás zajlik. Ezen alapszolgáltatások infrastrukturális igényeit kívánja kielégíteni az újonnan kialakításra kerülő orvosi rendelő. A település népességének meghatározó csoportját az idősek adják, valamint az egyedül élő özvegyek, akik mobilitási nehézségekkel küzdenek. Sajnos a lakosság körében egyre több a krónikus beteg, akik rendszeres ellátásra szorulnak, ezáltal rendkívül fontos, hogy az egészségügyi alapellátás (felnőtt orvosi praxis és védőnői szolgálat) a településen elérhető maradjon. A jelenlegi orvosi rendelő a polgármesteri hivatallal egy épületben található, így mind az egészségügyi létesítmény, mind pedig a hivatal rendkívül szűkös ingatlanrésszel rendelkezik, ezért indokolt a rendelő megfelelő körülményeket biztosító helyre történő átköltöztetése. A település központjában található ingatlan orvosi rendelővé történő átalakításának, felújításnak, korszerűsítéseknek köszönhetően javul a lakosság élet minősége. Mindezek hatására erősödik a település népességmegtartó ereje is.

Az épületben családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása, a jogszabályokban kötelezően előírt számú parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely létesítése, babakocsi tárolására alkalmas helyiség kialakítása, kerékpártároló a bejárat közelében, valamint megújuló energiaforrásokalkalmazása, napelemes rendszer telepítésével, eszközbeszerzés is tervezett.

A beruházás megvalósításával a település lakosai korszerű, a jelenleginél magasabb színvonalú egészségügyi prevenciós és gyógyító ellátásban részesülhetnek, ezáltal javul a településen élők általános egészségi állapota.

Jelenlegi állapot: