TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00119

BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS II. ÜTEM

Kedvezményezett: Sajólászlófalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Vízelvezető- hálózat fejlesztése Sajólászlófalván
Támogatás összege: 90 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2023.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00119

PROJEKT BEMUTATÁSA

A település egyik legsúlyosabb környezeti problémája továbbra is a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága. Jelen projekt egyik legfontosabb kezdeményezője maga a lakosság. A hamarosan megkezdődő projekt célja Sajólászlófalva belterületi csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvíz elvezető árokrendszer rendezése. Az előző projekt során már megépült 1439 folyóméter csapadékcsatorna mely jelen beruházás során további 929 folyóméter hosszú csatorna hálózattal bővül.

A pályázat során:

  • Megépül a CS-1-0 jelű árok mindösszesen 165 folyóméter hosszú, 2-12 ‰ esésű, gravitációs vízelvezetést biztosító rendszer. Az árok a 34 Hrsz-ú Rákóczi utca ÉK-i végétől DK-i irányban a Nyögő-patak 5+400 km szelvényéig kerül kialakításra.
  • Megépül a CS-1-1 jelű csatorna mindösszesen 285 folyóméter hosszú, 3-40 ‰ között változó esésű, gravitációs vízelvezetést biztosító nyílt felszínű csapadékvíz elvezető árok a Vörösmarty út keresztezése alatt, meglévő-megmaradó felszín alatti áteresszel átvezetve.
  • Megépül a CS-1-1-1 jelű rendszer mindösszesen 658 folyóméter hosszú, 4-93 ‰ között változó esésű, gravitációs vízelvezetést biztosító nyílt felszínű csapadékvíz elvezető árok.
  • Megépül a CS-3-0 jelű árok mindösszesen 208 folyóméter hosszú, 25-63 ‰ között változó esésű, gravitációs vízelvezetést biztosító nyílt felszínű csapadékvíz elvezető árok, a 0+011-0+022 szelvények (Petőfi út (69 Hrsz.) keresztezése) és a 0+087-0+109 szelvények (Hunyadi J. út (87 Hrsz.) keresztezése) között meglévő és megmaradó beton átereszekkel. A település területén kialakításra kerülő csapadékvíz elvezető rendszer (nyílt árok, folyóka, zárt csatorna) tervezett befogadója a Nyögő-patak, azon keresztül pedig a Sajó-folyó.

A hamarosan megkezdődő fejlesztés eredményeként javul a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól, a rendezett árokrendszer javítja a településképet mely nagy mértékben hozzájárul az itt élők elégedettségéhez, így nő a település népességmegtartó ereje is. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

You may also like...