EFOP-1.5.2-16-2017-00041

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE SAJÓBÁBONYBAN ÉS A PITYPALATTYVÖLGYBENKOFOP 1.2.1 VEKOP 16 2017 00878

Kedvezményezett: Sajóbábony Város Önkormányzata
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalattyvölgyben
Támogatás összege: 245,95 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.11.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00041

PROJEKT BEMUTATÁSA
Sajóbábony és a Pitypalatty-völgy öt településének – Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Varbó – összefogásával megvalósuló projekt célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Bár az érintett települések a Miskolci járásban, Miskolchoz közel helyezkednek el, a megyeszékhely elszívó hatása, a megyére, mint térségre jellemző kedvezőtlen demográfiai és gazdasági folyamatok a projektben érintett településeken is éreztetik hatásukat. Jellemző a népesség, ezen belül a fiatalok számának csökkenése, a szegregált csoportok jelenléte. A pitypalatty-völgyi és Sajóbábony nem csak földrajzi közelségük okán alkotnak egy konzorciumi partnerséget, hanem közös szellemiségük, azonos fejlesztési elképzelésük köti össze őket.

A projekt legfontosabb céljaia társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a fiatalok helyben tartása, a helyi közösségek erősítése, valamint a projektbe bevont lakosok személyes kompetenciáinak javítása a foglalkoztathatóság érdekében. A program keretén belül az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

a projekt működését és a programokat támogató infrastrukturális beruházások, valamint a projekt megvalósítását segítő kis értékű eszközök beszerzése
a szociális szférában dolgozók részére szervezett képzések megvalósítása
a közszolgáltatások elérhetővé tételét, a helyi szolgáltatások továbbfejlesztését, a közigazgatás népszerűsítését célzó programok megvalósítása
közösségi rendezvények szervezése
egészségfejlesztő programok megvalósítása
fiatalok közösségépítését, generációs együttélést segítő programok megvalósítása
a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok (közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség népszerűsítése) megvalósítása
egyéni fejlesztési tervek készítése
a hátrányos helyzetű célcsoport részére szervezett képzések lebonyolítása
a településeket érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása
települési ösztöndíj rendszer kialakítása
egészségügyi szűrések megvalósítása.
A projekt megvalósításával javulhatnak az érintett településeken élő hátrányos helyzetű aktív korú népesség munkavállalásának esélyei, a humán közszolgáltatások fejlesztésével csökkennek a helyi kapacitáshiányból adódó problémák, erősödik a települések helyi megtartó képessége, ezáltal a teljes projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.